ไดมอนต์พ้อยท์รายวัน 0.2%

เงื่อนไขการรับโบนัส

  • 1. ช่วงเวลาคำนวณ Turnover คือ 01:00 – 01:00 ของวันถัดไป
  • 2. ช่วงเวลาจ่ายเพชรคือ 02:00 ของทุกวัน
  • 3. วิธีคำนวณ Turnover x 0.2% = จำนวนเพชร
  • 4. อัตราจ่ายขั้นต่ำ 1 เพชร ดังนั้นคุณต้องมี Tunrover ขั้นต่ำ 500
  • 5. โดย เพชรสามารถนำมาแลกของรางวัลได้ที่ Diamond Shop